Investeert u voor 1 januari? Dit zijn de tegemoet-komingen.

Wellicht heeft u dit jaar al investeringen gedaan waarbij de fiscus u extra tegemoetkomt. Of misschien staat u nog op het kantelpunt om een bepaalde investering wel of niet te doen. Dat kan u veel voordeel opleveren.

Bedrijfspand
Mocht u een nieuw bedrijfspand hebben gekocht of bent u nog van plan dit jaar uw handtekening te zetten, dan betaalt u nu nog slechts 6% overdrachtsbelasting. Vanaf 2021 wordt dit 8%.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Ook stimuleert de overheid investeringen met de zogenaamde BIK-regeling. Deze tijdelijke regeling is een aansporing om bedrijven te laten investeren, juist in deze tijd. Bijvoorbeeld in een nieuwe machine, zonnepanelen of een bestelauto. Deze investeringskorting verrekenen je met af te dragen loonheffing.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
Als een investering onder de KIA valt, dan is deze aftrekbaar van de winst. Het bedrag dat je kunt aftrekken is minimaal 2.400 en maximaal 323.544 euro. Zaken die je kunt aftrekken zijn bijvoorbeeld een laptop, mobiele telefoon of kantoormeubilair.

Energie- en milieu-investeringsaftrek
Behalve de KIA, heb je ook nog de EIA (EnergieInvesteringsAftrek) en de MIA (MilieuInvesteringsAftrek) voor energiebesparende en milieuvriendelijke investeringen. De EIA is maar liefst 45%, de MIA heeft verschillende percentages.

Lage bijtelling elektrische auto
Wellicht ten overvloede, maar als u nog dit jaar een elektrische auto leaset, heeft u tot 45.000 euro slechts een bijtelling tot 8%. Per 1 januari wordt dit 12%. De bijtelling vanaf 45.000 euro is en blijft 22%.