Wijziging pensioen in eigen beheer

Anders dan een ‘gewone’ werknemer, had een DGA tot voor kort de mogelijkheid om zijn pensioen niet bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij onder te brengen, maar in een eigen BV. Sinds 1 april 2017 is dit niet meer mogelijk.

 

De DGA met een pensioen heeft vier mogelijkheden:

Afkoop van de pensioenverplichting.

Omzetting van de pensioen- in een oudedagsverplichting.

Pensioenvoorziening bevriezen.

Verzekering van de pensioenvoorziening.

 

Geen inhaal via lijfrente
Beëindiging van het pensioen in eigen beheer heeft overigens niet tot gevolg dat er extra ruimte ontstaat voor de aftrek van de lijfrentepremie. Wel is het mogelijk als je na 1 april 2017 geen pensioen opbouwt, gebruik te maken van de mogelijkheid om via een lijfrente oudedagsvoorziening op te bouwen over de jaren na 2016.

 

Meer informatie over deze wijziging ? Neem dan contact op met George Miedema , 0411-688400 of per mail George@dortadministratie.nl.