Het inzetten van flexibele arbeidskrachten is tegenwoordig een gangbare praktijk voor organisaties die snel willen inspelen op veranderende behoeften. Hier zijn negen belangrijke ‘do’s’ die HR-professionals kunnen helpen bij het effectief samenwerken met flexibele arbeidskrachten.

 1. Heldere Doelen en Strategieën
  Begin met het definiëren van duidelijke doelstellingen en het ontwikkelen van een strategie voor het aannemen en beheren van flexibele arbeidskrachten. Het is essentieel dat zowel HR-professionals als het management begrijpen waarom ze flexibele arbeidskrachten willen inzetten en hoe dit bijdraagt aan de overkoepelende bedrijfsdoelen. 

  Het is belangrijk om goed na te denken over de volgende punten:
  • Verwachtingen en Rol: Begin met het duidelijk identificeren van waarom je flexibele arbeidskrachten nodig hebt en wat hun specifieke rol en verantwoordelijkheden zullen zijn. Dit helpt iedereen te begrijpen hoe hun werk past binnen de bredere organisatiestrategie.
  • Impact op Bedrijfsdoelen: Bedenk hoe het werk van flexibele arbeidskrachten zal bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelen. Zal het de efficiëntie verhogen, de productiviteit verbeteren of innovatie stimuleren? Communiceer deze impact helder om zowel flexwerkers als het interne team te motiveren en inzicht te geven.
  • Kritische Succesfactoren: Definieer de essentiële elementen voor het succes van flexibele arbeidskrachten in hun specifieke rollen. Dit omvat meetbare doelen, kwaliteitsnormen en deadlines, wat helpt bij het beoordelen van hun prestaties.

 2. Het nalevenvan Wet- en Regelgeving
  Zorg ervoor dat je volledig op de hoogte bent van en strikt voldoet aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot flexibele arbeidscontracten. Niet-naleving kan ernstige juridische en financiële gevolgen hebben voor de organisatie.

 3. Het onboarden van Flexwerkers
  Het is van groot belang om flexibele arbeidskrachten goed te integreren in de organisatie. Een gestructureerd inwerkproces stelt hen in staat snel vertrouwd te raken met de bedrijfscultuur, werkwijzen en hun nieuwe rol.

 4. Duidelijke Prestatiecriteria
  Het vaststellen van duidelijke prestatiecriteria is essentieel om de prestaties van flexibele arbeidskrachten objectief te beoordelen.

 5. Maak de flexwerker onderdeel van het team
  Het bevorderen van teambuilding draagt bij aan het gevoel van verbondenheid, betrokkenheid en motivatie onder zowel vaste medewerkers als flexibele arbeidskrachten.

 6. Transparant Betalingsproces
  Zorg voor een juist en consistent betalings- en beloningsproces om het vertrouwen van flexwerkers te versterken en juridische complicaties te voorkomen.

 7. Leer van Flexwerkers
  Flexibele arbeidskrachten brengen diverse ervaringen en perspectieven met zich mee, waardoor ze waardevolle inzichten kunnen bieden voor verbeteringen en innovatie binnen de organisatie.

 8. Contractuele duidelijkheid
  Een goed opgesteld contract met duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen is cruciaal voor een succesvolle samenwerking.

 9. Open Communicatie
  Stimuleer open communicatie tussen flexibele arbeidskrachten en het interne team, wat kan bijdragen aan een positieve en productieve werkervaring.

Bron: https://app.xperthr.nl/doc/20009315