Is je kantoor in huis fiscaal aftrekbaar?

Veel mensen werken thuis door corona maar veel ondernemers en zzp’ers deden dat ook al voor die tijd. Hoe dan ook, de vraag of je werkruimte als zelfstandige fiscaal aftrekbaar is, is daardoor weer actueler. Alleen is die niet zomaar te beantwoorden. Er zijn nogal wat factoren die daarop van invloed zijn.

De Belastingdienst geeft je ook de mogelijkheid om het zelf uit te rekenen, maar er zijn nogal wat uitzonderingen. Hoe woon je? Is je kantoor ook als vastgoed te splitsen van je woonruimte? Heb je een partner? Ben je volledig eigenaar van de woning of huur je? Wil je hierover meer weten? Neem dan contact met ons op.

Klikhiervoor de rekenhulp.

Lees meer →

“Van sommige klanten weet ik zelfs hoe hun hond heet. Maar juist daardoor kan ik ze beter helpen.”

George Miedema, vennoot bij Dort

Na een carrière in de accountancy werd George in 2013 vennoot bij Dort. “Het mooie aan dit vak is de combinatie van het zakelijke en het persoonlijke. Elke situatie is anders en geen ondernemer is hetzelfde”, zegt George. Zijn achtergrond en karakter helpen hem om echt iets te betekenen voor zijn klanten. Lees meer over deze 52-jarige fiscalist, die gelukkig samenwoont met vrouw Mariska, dochter Roos en hond Bella in Nijmegen.

Het optimale bereiken
Na maar liefst twee studies (Heao bedrijfseconomie en fiscale economie) deed George ook nog de opleiding tot register belastingadviseur. Dat betekent elk jaar verplicht je vak bijhouden door 40 punten te halen. George: “De regels en de wetgeving veranderen voortdurend en dat maakt ons werk dynamisch. Soms zijn veranderingen leuk voor een cliënt, maar soms ook niet. Voor iedere cliënt probeer ik het optimale eruit te halen en het zo goed mogelijk te regelen. En dan is het belangrijk dat je elkaar goed kent en elkaar dus regelmatig ziet of spreekt.”   

Persoonlijke band met ondernemers 
“Als MKB-ondernemer moet je ergens goed in zijn. Ik vind die gedrevenheid ook altijd mooi om te zien. Maar veel ondernemers vinden fiscale en administratieve zaken die ook bij het ondernemen horen, juist niet leuk”, zegt George. En dan serieus: “Soms ben je ook echt een luisterend oor voor persoonlijke zaken. Vertrouwen is echt heel belangrijk. De wereld om ons heen wordt sneller en zakelijker. Neem banken. Die zijn ook veel minder persoonlijk geworden. Dat laagdrempelige van een kantoor als Dort past gewoon heel goed bij mij, maar het is ook waar cliënten behoefte aan hebben. Het klinkt misschien gek, maar van sommige mensen weet ik hoe hun hond heet en juist omdat ik hun persoonlijke situatie zo goed ken, kan is ze beter adviseren.”

Niet snel opgeven
Zorgzaam, een tikkeltje eigenwijs en gedreven zijn drie typische eigenschappen van George. Dat komt ook tot uiting in zijn vrije tijd. Bijvoorbeeld als fanatiek hardloper en fietser, maar ook als penningmeester bij Midwives 4 Mothers, een stichting die projecten opzet in ontwikkelingslanden om moeder- en babysterfte bij bevallingen te reduceren. Natuurlijk zie je dat ook terug in zijn werk. George licht het toe: “Soms moet je weleens nee zeggen. Dat is ook een advies. Of volhardend zijn in een discussie met de belastingdienst. Uiteindelijk gaat het erom dat mijn cliënt tevreden is. Het mooiste compliment is als ze ons kantoor aanbevelen in hun kennissenkring. Daar doe ik het voor en daar krijg ik energie van!” 

Lees meer →

Investeert u voor 1 januari? Dit zijn de tegemoet-komingen.

Wellicht heeft u dit jaar al investeringen gedaan waarbij de fiscus u extra tegemoetkomt. Of misschien staat u nog op het kantelpunt om een bepaalde investering wel of niet te doen. Dat kan u veel voordeel opleveren.

Bedrijfspand
Mocht u een nieuw bedrijfspand hebben gekocht of bent u nog van plan dit jaar uw handtekening te zetten, dan betaalt u nu nog slechts 6% overdrachtsbelasting. Vanaf 2021 wordt dit 8%.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Ook stimuleert de overheid investeringen met de zogenaamde BIK-regeling. Deze tijdelijke regeling is een aansporing om bedrijven te laten investeren, juist in deze tijd. Bijvoorbeeld in een nieuwe machine, zonnepanelen of een bestelauto. Deze investeringskorting verrekenen je met af te dragen loonheffing.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
Als een investering onder de KIA valt, dan is deze aftrekbaar van de winst. Het bedrag dat je kunt aftrekken is minimaal 2.400 en maximaal 323.544 euro. Zaken die je kunt aftrekken zijn bijvoorbeeld een laptop, mobiele telefoon of kantoormeubilair.

Energie- en milieu-investeringsaftrek
Behalve de KIA, heb je ook nog de EIA (EnergieInvesteringsAftrek) en de MIA (MilieuInvesteringsAftrek) voor energiebesparende en milieuvriendelijke investeringen. De EIA is maar liefst 45%, de MIA heeft verschillende percentages.

Lage bijtelling elektrische auto
Wellicht ten overvloede, maar als u nog dit jaar een elektrische auto leaset, heeft u tot 45.000 euro slechts een bijtelling tot 8%. Per 1 januari wordt dit 12%. De bijtelling vanaf 45.000 euro is en blijft 22%.

Lees meer →

Belastingdienst rekent hoge rente bij (te) laat indienen van aangifte

De regels over belastingrente zijn streng. Zeker in vergelijking tot de rente op een spaarrekening is de rente die u de Belastingdienst moet betalen erg hoog. Voor de inkomstenbelasting is dat 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%. Kritisch zijn op de voorlopige teruggaaf is dus belangrijk.

Hoe werkt het?

De belastingrente wordt in rekening gebracht vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. Heeft u uw aangifte inkomstenbelasting binnen de aangiftetermijn gedaan (uiterlijk 1 mei 2020)? Dan wordt er geen rente in rekening gebracht. Hetzelfde geldt als je een verzoek doet om een voorlopige aanslag over 2019 te betalen.

Let op: de vennootschapsbelasting wordt vooralsnog niet aangesloten bij de aangiftetermijn.

Lees meer →

De WAB en oproepkrachten

Per 1 januari 2020 treedt er de nieuwe WAB in werking: de Wet arbeidsmarkt in balans. Een van de belangrijkste wijzigingen gaat over oproepkrachten en hoe het zit met vaste uren, het tijdig oproepen en de opzegtermijn.


Het is binnen de WAB verplicht om oproepkrachten elk jaar opnieuw een aanbod te doen (voor 31 januari 2020) voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod is dan gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande 12 maanden. Dit geldt ook voor werknemers die per 1 januari 2020 langer dan 12 maanden als oproepkracht werken. Het is uiteraard niet verplicht om een contractverlenging of vast contract te geven. De aanpassing van de arbeidsduur bevestig je schriftelijk en dan is het aan de oproepkracht om dit voorstel wel of niet te accepteren. Als je geen aanbod doet, dan heeft de werknemer na die 12 maanden recht op zijn/haar loon over het gemiddeld aantal gewerkte uren van het jaar daarvoor.

Op tijd oproepen

Wat de wet ook regelt is dat je oproepkrachten ten minste 4 dagen (96 uur) voor aanvang moet oproepen. Doe je dat niet dan mag de werknemer weigeren te komen, zonder opgaaf van reden. Maar let op, als je binnen de 4 dagen alsnog annuleert ben je toch verplicht om het volledige loon te betalen voor de tijd dat je iemand had ingepland. Het is mogelijk dat hiervoor binnen de CAO in jouw branche andere afspraken zijn, maar de oproepperiode mag nooit korter zijn dan 24 uur. Het is niet toegestaan om met een individuele arbeidsovereenkomst af te wijken van deze regeling.

Opzegtermijn

De opzegtermijn voor een werknemer is op dit moment nog een maand maar dit wordt met de nieuwe WAB maximaal 4 dagen. De wettelijk opzegtermijn voor de werkgever blijft wel minimaal 1 maand en is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Lees meer →