Regels volgens de Arbowet

Op basis van de Arbowet ben je verplicht om effectieve maatregelen te nemen tegen hitte. De temperatuur op de werkplek mag niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Werken bij hoge temperaturen kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van je werknemers en je moet ervoor zorgen ervoor dat werknemers geen gezondheidsschade oplopen. Een echte minimum- of maximumtemperatuur vind je niet in de wet. Dit is uiteraard ook afhankelijk van het soort werk. Bij zwaarder werk zal warmte eerder een rol spelen, dan bij licht fysiek werk.

Wat kan je doen?

Om de veiligheid van jouw werknemer te waarborgen, kan je de volgende maatregelen nemen.

Zorg voor een juiste temperatuur op de werkvloer. Een ideale temperatuur ligt tussen de 23 en 26 graden.
Verkoel de ruimte door middel van zonwering, ventilatoren en airco.
Adviseer werknemers voldoende te drinken en indien nodig extra pauzes te nemen.
Vermijd of verminder zware lichamelijke inspanning, of stel die uit.

Stel kortere werktijden in.
Voer een tropenrooster in, waarbij werknemers eerder mogen beginnen en stoppen.
Verstrek aan werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een pet tegen de zon, koel drinken of zonnebrandcrème.
Zorg voor een minder strikte naleving van geldende kledingvoorschriften.

Regels voor thuiswerken
Je bent als werkgever verantwoordelijk voor een veilige thuiswerkplek. Maar er is geen verplichting om te zorgen voor een koele werkplek bij de werknemer thuis.

Mag de werknemer werk weigeren?

Indien je geen of onvoldoende maatregelen neemt, mag een werknemer niet het werk weigeren. Dat kan alleen bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor veiligheid en gezondheid. Ondanks dat het in Nederland warm kan zijn, lopen de temperaturen in de meeste gevallen niet zo hoog op dat sprake is van gevaar voor veiligheid en gezondheid indien de werknemer werkt. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een werknemer werk weigeren vanwege de hitte. Bij werknemers die buiten werken is wel sneller sprake van een gevaarlijke situatie en kan een werknemer sneller werk weigeren. Volgens het Arbeidsinspectie Loket bestaat vanaf temperaturen hoger dan 40 graden ernstig risico voor de gezondheid. Maar mocht een werknemer werk weigeren, ga eerst met de werknemer in gesprek en kijk naar oplossingen voordat je sancties oplegt.

Bron: XpertHR; Mr. Rob Duijn