De regels over belastingrente zijn streng. Zeker in vergelijking tot de rente op een spaarrekening is de rente die u de Belastingdienst moet betalen erg hoog. Voor de inkomstenbelasting is dat 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%. Kritisch zijn op de voorlopige teruggaaf is dus belangrijk.

Hoe werkt het?

De belastingrente wordt in rekening gebracht vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. Heeft u uw aangifte inkomstenbelasting binnen de aangiftetermijn gedaan (uiterlijk 1 mei 2020)? Dan wordt er geen rente in rekening gebracht. Hetzelfde geldt als je een verzoek doet om een voorlopige aanslag over 2019 te betalen.

Let op: de vennootschapsbelasting wordt vooralsnog niet aangesloten bij de aangiftetermijn.