Per 1 januari 2020 treedt er de nieuwe WAB in werking: de Wet arbeidsmarkt in balans. Een van de belangrijkste wijzigingen gaat over oproepkrachten en hoe het zit met vaste uren, het tijdig oproepen en de opzegtermijn.


Het is binnen de WAB verplicht om oproepkrachten elk jaar opnieuw een aanbod te doen (voor 31 januari 2020) voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod is dan gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande 12 maanden. Dit geldt ook voor werknemers die per 1 januari 2020 langer dan 12 maanden als oproepkracht werken. Het is uiteraard niet verplicht om een contractverlenging of vast contract te geven. De aanpassing van de arbeidsduur bevestig je schriftelijk en dan is het aan de oproepkracht om dit voorstel wel of niet te accepteren. Als je geen aanbod doet, dan heeft de werknemer na die 12 maanden recht op zijn/haar loon over het gemiddeld aantal gewerkte uren van het jaar daarvoor.

Op tijd oproepen

Wat de wet ook regelt is dat je oproepkrachten ten minste 4 dagen (96 uur) voor aanvang moet oproepen. Doe je dat niet dan mag de werknemer weigeren te komen, zonder opgaaf van reden. Maar let op, als je binnen de 4 dagen alsnog annuleert ben je toch verplicht om het volledige loon te betalen voor de tijd dat je iemand had ingepland. Het is mogelijk dat hiervoor binnen de CAO in jouw branche andere afspraken zijn, maar de oproepperiode mag nooit korter zijn dan 24 uur. Het is niet toegestaan om met een individuele arbeidsovereenkomst af te wijken van deze regeling.

Opzegtermijn

De opzegtermijn voor een werknemer is op dit moment nog een maand maar dit wordt met de nieuwe WAB maximaal 4 dagen. De wettelijk opzegtermijn voor de werkgever blijft wel minimaal 1 maand en is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.