We krijgen vaak de vraag hoe kinderen zich (fiscaal) verhouden tot de zaak van onze klanten. Er zijn enkele interessante punten die we graag even voor je schetsen. Denk aan eigen kinderen in dienst, auto van de zaak (of niet) en aftrekbare studiekosten.

 

Kind op de loonlijst?

Ook de loonkosten van je kind dat voor de zaak werkt, zijn aftrekbaar. Uiteraard is ook het loon van je kind zelf belast, maar met het recht op de heffings- en arbeidskorting geldt dat pas vanaf een jaarlijks inkomen van 6.700 euro. Dus wellicht ook voor jou en je kind een overweging? De fiscus eist wel dat het loon van je kind voor de verrichte werkzaamheden reëel is, ofwel dat het overeenkomt met dat van een vergelijkbare werknemer.

 

Hoe zit het met studiekosten?

Als je kind een (erkende) opleiding, training of cursus volgt die tot doel heeft om een eigen inkomen te verwerven, dan kun je de kosten daarvoor belastingvrij vergoeden. Dat kan ook als ‘wisselgeld’ gebruikt worden op het moment dat de loonkosten bijvoorbeeld hoger zijn dan het hierboven vermelde bedrag of als je kind meerdere inkomstenbronnen heeft. Als je kind niet bij je op de loonlijst staat dan kun je je kind ook een lening verstrekken. Want ook in dat geval zijn studiekosten aftrekbaar. De aftrek geldt voor verschillende zaken, zoals boeken, les-, en examengeld.


Kind met auto van de zaak

Als je kind op de loonlijst staat kun je hem of haar ook een auto van de zaak geven. Deze kosten zijn voor jou aftrekbaar en je kind krijgt dan de reguliere bijtelling. Net als bij elke andere werknemer. Let wel op. De bijtellingsregeling verandert regelmatig, zo ook vanaf 2019. Elektrische auto’s tot 50.000 euro cataloguswaarde behouden de lage bijtelling van 4%, alle andere auto’s (dus ook elektrische auto’s boven de 50.000 euro) geldt dan 22%.

Wil je meer weten over de fiscale aspecten van je kinderen bij de zaak? Neem dan contact met ons op.