Tot nu toe betaal je WW-premie op basis van de sector waarin je actief bent. Per 1 januari 2020 is dit niet meer het geval.|
Vanaf dan betaal je een lagere WW-premie voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, maar een hogere voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. De hoogte van deze premies staat nog niet vast, maar het verschil wordt waarschijnlijk 5%.  

Overigens geldt de lage premie alleen als de arbeidsovereenkomst voldoet aan de volgende eisen:

1. De arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen
2. De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan
3. De contracturen per periode zijn eenduidig in de arbeidsovereenkomst
vastgelegd. Er is dus geen sprake van een oproepovereenkomst.


Tot slot: ook voor BBL-leerlingen en jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken, betaal je vanaf 2020 de lagere premie.