Vanwege de oplopende coronabesmettingen heeft het demissionaire kabinet (hierna: het kabinet) op vrijdag 26 november 2021 aanvullende maatregelen bekendgemaakt om het coronavirus onder controle te krijgen. Deze maatregelen hebben vanzelfsprekend (ook) gevolgen voor bedrijven en werkenden. Om hen te ondersteunen, breidt het kabinet het steunpakket in het 4e kwartaal van 2021 andermaal uit. De huidige uitbreiding houdt onder meer een introductie van de vijfde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-5) in. Daarnaast maakte het kabinet bekend dat de reeds aangekondigde TVL-regeling voor het 4e kwartaal van 2021 (TVL Q4 2021) ook wordt uitgebreid, dat het bijzonder uitstel van betaling wordt verlengd en dat de invorderingsrente nog een half jaar langer 0,01% zal bedragen. Voor de sport- en cultuursector komt het kabinet met aanvullende maatregelen.

Bijzonder uitstel van betaling

Het kabinet heeft besloten het bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden te verlengen tot en met het 4e kwartaal van 2021. De verlenging wordt automatisch toegepast op ondernemers die nog openstaande belastingschulden hebben die vallen onder het bijzonder uitstel-van-betalingsbeleid. De verlenging geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt. Ondernemers die niet eerder bijzonder uitstel hebben aangevraagd of die hun belastingschulden al hebben afgelost kunnen opnieuw bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

NOW-5

De NOW-5 zal gelden voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. Hierdoor telt de omzet van de relatief goede maand oktober 2021 niet mee. De overige parameters blijven grotendeels ongewijzigd. De omzetdrempel blijft op 20% staan, het subsidiepercentage op 85%, de forfaitaire opslag op 40% en het maximaal in aanmerking te nemen loon per werknemer blijft gelijk aan tweemaal het maximumdagloon per maand. De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021 en de referentieomzet wordt – met uitzondering van ondernemers die zijn gestart tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 – bepaald door de omzet in 2019 te delen door zes.

Grote lijnen van de NOW-5

Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen kunnen werkgevers bij de NOW-5-aanvraag niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor iedere werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Aanvullend worden nog twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de NOW-4. Ten eerste wordt het loonsomvrijstellingspercentage verhoogd naar 15% (was 10% onder de NOW-3 en NOW-4). Ten tweede kunnen ook ondernemers die zijn gestart tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 een NOW-aanvraag indienen. Voor hen gelden wel aparte referentie omzetperioden en -berekeningen.

TVL Q4 2021

Belangrijkste voorwaarden

De voorwaarden voor TVL Q4 2021 zijn nagenoeg gelijk aan TVL Q3 2021. De maximale staatssteun gaat omhoog. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Uw bedrijf stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij KVK, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, zoals goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca.
  • Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 4kwartaal van 2021 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019 óf het 1e kwartaal van 2020. U kiest zelf welke referentieperiode voor u het gunstigste is: Q4 2019 of Q1 2020.
  • Uw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.