Er is momenteel veel te doen over belastingheffing in box 3. De Hoge Raad heeft eind 2021 bepaald dat de Belastingdienst geen inkomstenbelasting mag heffen over een verondersteld rendement. Dat heeft grote invloed op aangiften van oude jaren maar ook voor de IB-aangiften van 2021. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft ervoor gekozen om de definitieve aanslagen over 2021 waarin box 3 is verwerkt tot nader order niet op te leggen. Door deze beslissing kan de belastingplichtige straks echter wel belastingrente (van 4%) verschuldigd zijn over een op tijd ingediende aangifte omdat de aanslag over 2021 pas na 1 juli uitgereikt zal worden en er zeker een afwijking zal volgen.

Als gevolg van het vernietigende arrest over de box 3-heffing van de Hoge Raad legt de Belastingdienst tot nader order geen definitieve aanslagen over 2021 op waarin box 3-heffing is aangegeven. Deze keuze kan er echter toe leiden dat belastingplichtigen die voor 1 mei 2022 hun aangifte inkomstenbelasting (IB) over 2021 indienen, dus op tijd, toch te maken krijgen met belastingrente. Deze rente komt om de hoek kijken als de aanslag na 1 juli 2022 wordt opgelegd en de Belastingdienst afwijkt van de aangifte. En dat er afgeweken gaat worden is wel duidelijk in dit geval. Het aangiftesysteem werkt immers nog met een forfaitair rendement in plaats van het werkelijk rendement.

Bij Dort gaan wij de gegevens in box 3 wel invullen. De Belastingdienst gaat echter voorlopig geen aanslagen opleggen voor het box 3 gedeelte. Het kabinet moet hierover een beslissing nemen of er later alsnog inkomstenbelasting wordt geheven en of er belastingrente in rekening wordt gebracht.

Lees meer via de bron: https://bit.ly/Uitstel-aanslagen-box3-leidt-tot-belastingrente