Per 1 januari 2020 treedt er een nieuwe wet in werking, de WAB: de Wet Arbeidsmarkt in Balans. We hebben 5 belangrijkste punten voor je op een rij gezet die al van belang kunnen zijn.

1. Duur tijdelijke arbeidscontracten wijzigt

Op dit moment mag je als werkgever totaal 3 contracten voor bepaalde tijd aanbieden, met een maximale duur van 2 jaar. Met de komst van de WAB verandert dat naar maximaal 3 jaar als een arbeidscontract op of na 1-1-2020 eindigt. Het maximaal aantal contracten blijft 3.

2. Transitievergoeding voor iedereen

Vanaf 1 januari 2020 ben je verplicht een medewerker een transitievergoeding te betalen op het moment dat je de arbeidsovereenkomst niet verlengt. Dit geldt ook voor het beƫindigen van een contract tijdens de proeftijd. Op dit moment is dat pas zo als de totale contractduur langer is dan twee jaar. De verplichting tot het betalen van een transitievergoeding is overigens niet van toepassing voor werknemers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

3. Geen overgangsrecht

Er is geen overgangsrecht van toepassing. Dus op alle overeenkomsten die op of na 1-1-2020 eindigen, geldt het bovenstaande.

4. Dit verandert niet: proeftijden en ketenregeling

De maximale proeftijd blijft 1 maand bij contracten langer dan 6 maanden tot 2 jaar en 2 maanden bij contracten langer dan 2 jaar, tenzij er binnen de cao andere afspraken gelden. Tussen de ene reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en een nieuwe reeks moet nog steeds 6 maanden zitten. Dit is ook ongewijzigd.

5. Nieuwe afspraken voor oproepkrachten

Bij oproepkrachten veranderen er een aantal zaken. Je bent verplicht om oproepers jaarlijks (in de 13e maand van het contract) een aanbod te doen. Het gaat om een aanbod voor een vaste arbeidsomvang gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande 12 maanden. Doe je dat niet op tijd dan heeft een medewerker recht op het gemiddelde loon van de afgelopen 12 maanden. Natuurlijk kan je als werkgever er ook voor kiezen om het contract te beĆ«indigen. Verder moeten oproepkrachten voortaan uiterlijk 4 dagen vooraf op de hoogte worden gebracht van hun rooster. Zo niet, dan hoeft de oproepkracht niet te verschijnen. Annuleren binnen die 4 dagen betekent voortaan wel gewoon uitbetalen. Tot slot verandert de opzegtermijn ook voor de werknemer. Die kan het contract opzeggen binnen 4 werkdagen. Voor de werkgever blijft dat 1 maand.