Duur partneralimentatie verkort vanaf 2020

Onlangs is het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie aangenomen. Concreet betekent dit dat het betalen van partneralimentatie vanaf 2020 beperkt wordt tot de helft van de duur van een huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Maar er zijn uitzonderingen.


Uitzondering bij lange huwelijken en jonge kinderen
Ten eerste blijven lopende regelingen gehandhaafd en geldt de wet dus alleen voor nieuwe situaties vanaf 2020. Verder gelden er straks ook andere regels bij langdurige huwelijken in combinatie met een bepaalde leeftijd. Ook als er jonge kinderen zijn, gelden er andere regels. Samenvattend komt het hierop neer:

Een huwelijk langer dan 15 jaar met een alimentatiegerechtigde die binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, geldt straks een duur van de partneralimentatie voor maximaal 10 jaar.

Ook een alimentatiegerechtigde van 50 jaar of ouder die langer dan 15 jaar was getrouwd, heeft straks recht op 10 jaar alimentatie. Overigens is dit een overgangsregeling die vervalt na 7 jaar.

In een huwelijk met kinderen jonger dan 12 jaar geldt vanaf 2020 een partneralimentatie van maximaal 12 jaar.


Meenemen bij de inkomsten belasting
Iedereen die partneralimentatie betaalt kan dit bedrag in de aangifte inkomstenbelasting (IB) aftrekken en wie partneralimentatie ontvangt moet dit als inkomen opgeven.

Lees meer →

Waarom verandert jouw btw-nummer?

Eerder is bepaald door de rechter dat de Belastingdienst omwille van privacyredenen vanaf 1 januari 2019 het BSN-nummer moest verwijderen uit het btw-nummer. De tijd was alleen te kort om dit nog door te voeren. Van 1 januari 2020 zal dit alsnog gebeuren.


Fiscus moet van rechtbank opschieten
Het is niet dat de belastingdienst erom staat te springen, maar de rechtbank van Amsterdam heeft opgelegd dat 1 januari 2020 de deadline is. Het is de Autoriteit Persoonsgegevens die hierop heeft aangedrongen. Afgelopen december legde de Autoriteit Persoonsgegevens een verwerkingsverbod op aan minister Wopke Hoekstra van Financiën. Het heeft alles te maken met de hogere kans op identiteitsfraude want met het btw-nummer kunnen buitenstaanders eenvoudig het btw-nummer achterhalen en misbruiken. En omdat zelfstandig ondernemers het btw-nummer op hun facturen en website (moeten) vermelden, is het niet moeilijk om ze te vinden.  

Nieuw btw-nummer
Hoewel veel ambtenaren op het Ministerie van Financiën er niet blij mee zijn omdat de wijziging de continuïteit van het proces van btw-heffing in gevaar kan brengen, moet het dus toch voor 1 januari 2020 geregeld zijn. Dat betekent dat de fiscus het BSN uit de btw-nummers moet halen en dat de 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers of ZZP’ers een nieuw btw-nummer krijgen toegewezen.

Lees meer →

Hoe zit het ook al weer met betaling van vakantiebijslag?

Vakantiebijslag, of in de volksmond meestal vakantiegeld, is een wettelijke verplichting voor elke werkgever. U heeft het wellicht al uitgekeerd of misschien gebeurt dat deze maand. Elke werknemer in Nederland heeft tenslotte recht op 8% vakantiebijslag volgens de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. Maar dat geldt niet voor iedereen en hoeft niet in een keer te worden uitbetaald.


Vakantiebijslag is een bijzondere beloning
Bij een bijzondere beloning, zoals vakantiegeld of een bonus, geldt de tabel bijzondere beloningen. Tot 1 januari 2016 was het ook nog toegestaan om bijzondere beloningen toe te voegen aan het reguliere tijdvakloon. Nu niet meer. Voor werknemers was dit vaak een tijdelijk voordeel dat leidde tot bijbetaling van de inkomstenbelasting na de aangifte.

Niet altijd 8% over volledig salaris, wel overuren!
Het verplichte percentage van de vakantiebijslag bedraagt dus 8% over het bruto jaarloon van de werknemer. Maar tot een bepaalde grens. Wie meer dan drie keer het minimum verdient, heeft in principe geen wettelijk recht op de 8% over alles wat daarboven komt. Ook hiervoor geldt dat het schriftelijk moet zijn vastgelegd in de (collectieve) arbeidsovereenkomst. Sinds 2018 moet je als werkgever voor overwerk ook gemiddeld het minimumloon betalen. Dat betekent dat voor deze uren ook vakantiegeld berekend moet worden over de volle waarde, dus inclusief eventuele overwerktoeslag.

Betaling in mei, juni of…?
Wettelijk gezien is de betaling van vakantiebijslag in juni, maar werkgevers en werknemers mogen ook samen (schriftelijk) afspreken dat het op een ander tijdstip gebeurt. Meestal betalen werkgevers het vakantiegeld dus eenmalig in juni uit. Toch mag een werkgever het ook verspreiden over 12 maanden. De regel is minimaal een keer per jaar.

Lees meer →

Fiscale mogelijkheden bij kinderen in de zaak

We krijgen vaak de vraag hoe kinderen zich (fiscaal) verhouden tot de zaak van onze klanten. Er zijn enkele interessante punten die we graag even voor je schetsen. Denk aan eigen kinderen in dienst, auto van de zaak (of niet) en aftrekbare studiekosten.

 

Kind op de loonlijst?

Ook de loonkosten van je kind dat voor de zaak werkt, zijn aftrekbaar. Uiteraard is ook het loon van je kind zelf belast, maar met het recht op de heffings- en arbeidskorting geldt dat pas vanaf een jaarlijks inkomen van 6.700 euro. Dus wellicht ook voor jou en je kind een overweging? De fiscus eist wel dat het loon van je kind voor de verrichte werkzaamheden reëel is, ofwel dat het overeenkomt met dat van een vergelijkbare werknemer.

 

Hoe zit het met studiekosten?

Als je kind een (erkende) opleiding, training of cursus volgt die tot doel heeft om een eigen inkomen te verwerven, dan kun je de kosten daarvoor belastingvrij vergoeden. Dat kan ook als ‘wisselgeld’ gebruikt worden op het moment dat de loonkosten bijvoorbeeld hoger zijn dan het hierboven vermelde bedrag of als je kind meerdere inkomstenbronnen heeft. Als je kind niet bij je op de loonlijst staat dan kun je je kind ook een lening verstrekken. Want ook in dat geval zijn studiekosten aftrekbaar. De aftrek geldt voor verschillende zaken, zoals boeken, les-, en examengeld.


Kind met auto van de zaak

Als je kind op de loonlijst staat kun je hem of haar ook een auto van de zaak geven. Deze kosten zijn voor jou aftrekbaar en je kind krijgt dan de reguliere bijtelling. Net als bij elke andere werknemer. Let wel op. De bijtellingsregeling verandert regelmatig, zo ook vanaf 2019. Elektrische auto’s tot 50.000 euro cataloguswaarde behouden de lage bijtelling van 4%, alle andere auto’s (dus ook elektrische auto’s boven de 50.000 euro) geldt dan 22%.

Wil je meer weten over de fiscale aspecten van je kinderen bij de zaak? Neem dan contact met ons op.

Lees meer →

Personeelsgroei

We helpen je om personeelsgroei te managen

De economie groeit en jouw bedrijf wellicht ook? Dat betekent vaak ook meer personeel waarvoor je de zaken ook goed moet regelen. Denk onder andere aan arbeidsvoorwaarden, -contracten, -conflicten. Dort biedt je naast administratieve en fiscale diensten ook hulp bij personeelsvraagstukken.

 

We helpen je om personeelsgroei te managen

De economie groeit en jouw bedrijf wellicht ook? Dat betekent vaak ook meer personeel waarvoor je de zaken ook goed moet regelen. Denk onder andere aan arbeidsvoorwaarden, -contracten, -conflicten. Dort biedt je naast administratieve en fiscale diensten ook hulp bij personeelsvraagstukken.

Wil je graag alles goed regelen voor je organisatie en medewerkers? Samen met jou bekijken we alle HR-gerelateerde zaken en helpen zo jouw organisatie een stap verder.

 

Wat doen we precies?

We kunnen je op 2 manieren helpen. Ten eerste met de instroom, ofwel het screenen van kandidaten, het voeren van sollicitatiegesprekken en het contracteren van nieuwe medewerkers. Ten tweede met de doorstroom, zoals het coachen van medewerkers en het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijfsdoelen ook doorvertaalt naar individuele ontwikkeling van mensen? Voor de volgende zaken kun je vanaf nu ook bij Dort terecht:

 

> De ondersteuning/begeleiding van sollicitatieprocedures
> Het opstellen van volledige arbeidsovereenkomsten specifiek voor jouw bedrijf en branche
> De opzet en implementatie van functionerings- en beoordelingsgesprekken
> Advies en coaching bij disfunctioneren en verbetertrajecten
> Alle vragen en advies over arbeidsvoorwaarden

Lees meer →