Is de fiets van de zaak interessant voor jou en je medewerkers?

Misschien heb je er al over gehoord of gelezen; vanaf 2020 is er een regeling voor de fiets van de zaak. Deze kan interessant zijn voor werkgevers, maar of werknemers het ook willen…?

Vanaf januari 2020 kun je een fiets leasen op de zaak. Dat klinkt leuk en interessant, maar daar zitten een paar haken en ogen aan. Voor iemand die elke dag op die nieuwe fiets naar zijn komt, vervalt namelijk de reiskostenvergoeding. Dat is voor jouw als werkgever interessant, maar wie wil dat?


Werkt de regeling wel?
De bedoeling van de regeling is natuurlijk om meer mensen te laten bewegen, files te verminderen en goed voor het milieu. Bovendien mag je de fiets ook privé gebruiken. Je kunt het ook combineren, dus sommige dagen op de fiets en sommige dagen de auto of de trein. Zo kun je als werknemer een deel van die vergoeding behouden. Maar de vraag is of je als werkgever beide opties wil vergoeden? Verder moet de werknemer dan wel bijhouden en kunnen bewijzen wanneer hij of zij met de fiets gaat en wanneer niet.


Veel gedoe voor kleine werkgever
De regeling biedt wel veel flexibiliteit, want je kunt dus verschillende vergoedingen (ov, fiets, auto) combineren. Voor grote bedrijven die als secundaire arbeidsvoorwaarden dit soort ‘full service’-pakketten aanbieden wellicht interessant, voor kleine bedrijven al snel veel (administratief) gedoe.

Lees meer →

Lagere WW-premie voor contracten onbepaalde tijd

Tot nu toe betaal je WW-premie op basis van de sector waarin je actief bent. Per 1 januari 2020 is dit niet meer het geval.|
Vanaf dan betaal je een lagere WW-premie voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, maar een hogere voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. De hoogte van deze premies staat nog niet vast, maar het verschil wordt waarschijnlijk 5%.  

Overigens geldt de lage premie alleen als de arbeidsovereenkomst voldoet aan de volgende eisen:

1. De arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen
2. De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan
3. De contracturen per periode zijn eenduidig in de arbeidsovereenkomst
vastgelegd. Er is dus geen sprake van een oproepovereenkomst.


Tot slot: ook voor BBL-leerlingen en jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken, betaal je vanaf 2020 de lagere premie.

Lees meer →

Welke gevolgen heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor u?

Per 1 januari 2020 treedt er een nieuwe wet in werking, de WAB: de Wet Arbeidsmarkt in Balans. We hebben 5 belangrijkste punten voor je op een rij gezet die al van belang kunnen zijn.

1. Duur tijdelijke arbeidscontracten wijzigt

Op dit moment mag je als werkgever totaal 3 contracten voor bepaalde tijd aanbieden, met een maximale duur van 2 jaar. Met de komst van de WAB verandert dat naar maximaal 3 jaar als een arbeidscontract op of na 1-1-2020 eindigt. Het maximaal aantal contracten blijft 3.

2. Transitievergoeding voor iedereen

Vanaf 1 januari 2020 ben je verplicht een medewerker een transitievergoeding te betalen op het moment dat je de arbeidsovereenkomst niet verlengt. Dit geldt ook voor het beëindigen van een contract tijdens de proeftijd. Op dit moment is dat pas zo als de totale contractduur langer is dan twee jaar. De verplichting tot het betalen van een transitievergoeding is overigens niet van toepassing voor werknemers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

3. Geen overgangsrecht

Er is geen overgangsrecht van toepassing. Dus op alle overeenkomsten die op of na 1-1-2020 eindigen, geldt het bovenstaande.

4. Dit verandert niet: proeftijden en ketenregeling

De maximale proeftijd blijft 1 maand bij contracten langer dan 6 maanden tot 2 jaar en 2 maanden bij contracten langer dan 2 jaar, tenzij er binnen de cao andere afspraken gelden. Tussen de ene reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en een nieuwe reeks moet nog steeds 6 maanden zitten. Dit is ook ongewijzigd.

5. Nieuwe afspraken voor oproepkrachten

Bij oproepkrachten veranderen er een aantal zaken. Je bent verplicht om oproepers jaarlijks (in de 13e maand van het contract) een aanbod te doen. Het gaat om een aanbod voor een vaste arbeidsomvang gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande 12 maanden. Doe je dat niet op tijd dan heeft een medewerker recht op het gemiddelde loon van de afgelopen 12 maanden. Natuurlijk kan je als werkgever er ook voor kiezen om het contract te beëindigen. Verder moeten oproepkrachten voortaan uiterlijk 4 dagen vooraf op de hoogte worden gebracht van hun rooster. Zo niet, dan hoeft de oproepkracht niet te verschijnen. Annuleren binnen die 4 dagen betekent voortaan wel gewoon uitbetalen. Tot slot verandert de opzegtermijn ook voor de werknemer. Die kan het contract opzeggen binnen 4 werkdagen. Voor de werkgever blijft dat 1 maand.

Lees meer →

Duur partneralimentatie verkort vanaf 2020

Onlangs is het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie aangenomen. Concreet betekent dit dat het betalen van partneralimentatie vanaf 2020 beperkt wordt tot de helft van de duur van een huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Maar er zijn uitzonderingen.


Uitzondering bij lange huwelijken en jonge kinderen
Ten eerste blijven lopende regelingen gehandhaafd en geldt de wet dus alleen voor nieuwe situaties vanaf 2020. Verder gelden er straks ook andere regels bij langdurige huwelijken in combinatie met een bepaalde leeftijd. Ook als er jonge kinderen zijn, gelden er andere regels. Samenvattend komt het hierop neer:

Een huwelijk langer dan 15 jaar met een alimentatiegerechtigde die binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, geldt straks een duur van de partneralimentatie voor maximaal 10 jaar.

Ook een alimentatiegerechtigde van 50 jaar of ouder die langer dan 15 jaar was getrouwd, heeft straks recht op 10 jaar alimentatie. Overigens is dit een overgangsregeling die vervalt na 7 jaar.

In een huwelijk met kinderen jonger dan 12 jaar geldt vanaf 2020 een partneralimentatie van maximaal 12 jaar.


Meenemen bij de inkomsten belasting
Iedereen die partneralimentatie betaalt kan dit bedrag in de aangifte inkomstenbelasting (IB) aftrekken en wie partneralimentatie ontvangt moet dit als inkomen opgeven.

Lees meer →

Waarom verandert jouw btw-nummer?

Eerder is bepaald door de rechter dat de Belastingdienst omwille van privacyredenen vanaf 1 januari 2019 het BSN-nummer moest verwijderen uit het btw-nummer. De tijd was alleen te kort om dit nog door te voeren. Van 1 januari 2020 zal dit alsnog gebeuren.


Fiscus moet van rechtbank opschieten
Het is niet dat de belastingdienst erom staat te springen, maar de rechtbank van Amsterdam heeft opgelegd dat 1 januari 2020 de deadline is. Het is de Autoriteit Persoonsgegevens die hierop heeft aangedrongen. Afgelopen december legde de Autoriteit Persoonsgegevens een verwerkingsverbod op aan minister Wopke Hoekstra van Financiën. Het heeft alles te maken met de hogere kans op identiteitsfraude want met het btw-nummer kunnen buitenstaanders eenvoudig het btw-nummer achterhalen en misbruiken. En omdat zelfstandig ondernemers het btw-nummer op hun facturen en website (moeten) vermelden, is het niet moeilijk om ze te vinden.  

Nieuw btw-nummer
Hoewel veel ambtenaren op het Ministerie van Financiën er niet blij mee zijn omdat de wijziging de continuïteit van het proces van btw-heffing in gevaar kan brengen, moet het dus toch voor 1 januari 2020 geregeld zijn. Dat betekent dat de fiscus het BSN uit de btw-nummers moet halen en dat de 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers of ZZP’ers een nieuw btw-nummer krijgen toegewezen.

Lees meer →