Compensatie vrouwelijke zelfstandigen met kind

Wetswijziging
Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 hebben de moeders, die als zelfstandige werken, via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste zestien weken. Lees hier het hele artikel.

Lees meer →

Nieuws Bealstingdienst

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

‘Medio september stuurt de Belastingdienst een brief aan ondernemers die minimaal 1 jaar geen btw aan de Belastingdienst hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht. Heeft jouw klant de brief ontvangen en is zijn onderneming niet gestopt? Stuur dan voor 10 oktober een brief.

Na minimaal 1 jaar lang nihilaangiften te hebben ontvangen, gaat de Belastingdienst ervan uit dat de onderneming is gestopt.

 

Is je klant niet gestopt met zijn onderneming? Dan moet jij of jouw klant voor 10 oktober 2017 een brief sturen met daarin de volgende gegevens:

– Het btw nummer

– Waarom minimaal 1 jaar lang nihil aangiften zijn gedaan

– Een telefoonnummer wat tijdens kantooruren bereikbaar is

 

Maakt je klant gebruik van een regeling, zoals de landbouwregeling of een ontheffing van administratieve verplichtingen? Of heeft je klant recht op een vrijstelling? Zet dan in de brief om welke regeling of vrijstelling het gaat.

 

Adres

Stuur de brief naar:

Belastingdienst/Nihilaangiften

Postbus 2762

6401 DG Heerlen

Na ontvangst van de brief neemt de Belastingdienst schriftelijk of telefonisch contact op.

 

Lees meer →

Wijziging pensioen in eigen beheer

Anders dan een ‘gewone’ werknemer, had een DGA tot voor kort de mogelijkheid om zijn pensioen niet bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij onder te brengen, maar in een eigen BV. Sinds 1 april 2017 is dit niet meer mogelijk.

 

De DGA met een pensioen heeft vier mogelijkheden:

Afkoop van de pensioenverplichting.

Omzetting van de pensioen- in een oudedagsverplichting.

Pensioenvoorziening bevriezen.

Verzekering van de pensioenvoorziening.

 

Geen inhaal via lijfrente
Beëindiging van het pensioen in eigen beheer heeft overigens niet tot gevolg dat er extra ruimte ontstaat voor de aftrek van de lijfrentepremie. Wel is het mogelijk als je na 1 april 2017 geen pensioen opbouwt, gebruik te maken van de mogelijkheid om via een lijfrente oudedagsvoorziening op te bouwen over de jaren na 2016.

 

Meer informatie over deze wijziging ? Neem dan contact op met George Miedema , 0411-688400 of per mail George@dortadministratie.nl.

 

Lees meer →

Verdwijnen VAR verklaring uitgesteld

Het verdwijnen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor ZZP-ers wordt uitgesteld naar 1 april 2016. Tot die tijd geldt er een overgangsregeling.  

In eerste instantie zou de VAR per 1 januari 2016 verdwijnen. Staatssecretaris Wiebes heeft besloten om de invoeringsdatum uit te stellen naar 1 april 2016 omdat de praktische invoering niet haalbaar is per 1 januari 2016. Tot die tijd geldt er een overgangsregeling.

Overgangsregeling
De VAR verklaringen van 2014  en 2015 blijven door de overgangsregeling langer geldig. Deze kunnen ook nog in het 1e kwartaal van 2016 worden gebruikt, mits hetzelfde werk wordt gedaan onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden. Voor ZZP-ers betekent dit dat er tot 1 april 2016 voor dezelfde werkzaamheden onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden geen nieuwe VAR kan worden aangevraagd.

Is dat niet het geval en ga je als ZZP-er in 2015 of 2016 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of verandert er iets in je huidige werkzaamheden? Of heb je nog niet eerder een VAR aangevraagd, maar heb je die nu wel nodig? Dan kan er alsnog een VAR worden aangevraagd. Deze VAR is dan geldig tot dat de nieuwe wet- en regelgeving in 2016 ingaat.

Nieuwe wet per 1 april 2016
De nieuwe wet ‘Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ maakt een einde aan de VAR. In plaats daarvan gaat de belastingdienst gebruik maken van modelovereenkomsten, waarmee toch een bepaalde zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie wordt gegeven. De modelovereenkomsten worden vooraf door de belastingdienst goedgekeurd en op de website van de belastingdienst gepubliceerd. ZZP’ers en bedrijven kunnen de contracten downloaden, invullen en (her)gebruiken. De beoordeling van de overeenkomsten zegt overigens niets over hoe de Belastingdienst naar de inkomsten van de ZZP-er kijkt.

Tool wel of geen VAR aanvragen
Weet je niet of jij wel of niet een nieuwe VAR moet aanvragen. Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Daar vind je handige tool om uit te vinden of jij wel of niet een nieuwe VAR moet aanvragen.

Voor alle vragen over een nieuwe VAR-aanvraag, de overgangsregeling tot 1 april 2016 of de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving, kun je contact opnemen met onze fiscalist:

George Miedema
0411-688400

Lees minder
Lees meer
Lees meer →

Borrel & Tips

In september 2017 organiseren wij voor de 3e keer ‘Borrel & Tips’, meer informatie volgt binnenkort.

 

 

Lees meer →