Hoe zit het ook al weer met betaling van vakantiebijslag?

Vakantiebijslag, of in de volksmond meestal vakantiegeld, is een wettelijke verplichting voor elke werkgever. U heeft het wellicht al uitgekeerd of misschien gebeurt dat deze maand. Elke werknemer in Nederland heeft tenslotte recht op 8% vakantiebijslag volgens de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. Maar dat geldt niet voor iedereen en hoeft niet in een keer te worden uitbetaald.


Vakantiebijslag is een bijzondere beloning
Bij een bijzondere beloning, zoals vakantiegeld of een bonus, geldt de tabel bijzondere beloningen. Tot 1 januari 2016 was het ook nog toegestaan om bijzondere beloningen toe te voegen aan het reguliere tijdvakloon. Nu niet meer. Voor werknemers was dit vaak een tijdelijk voordeel dat leidde tot bijbetaling van de inkomstenbelasting na de aangifte.

Niet altijd 8% over volledig salaris, wel overuren!
Het verplichte percentage van de vakantiebijslag bedraagt dus 8% over het bruto jaarloon van de werknemer. Maar tot een bepaalde grens. Wie meer dan drie keer het minimum verdient, heeft in principe geen wettelijk recht op de 8% over alles wat daarboven komt. Ook hiervoor geldt dat het schriftelijk moet zijn vastgelegd in de (collectieve) arbeidsovereenkomst. Sinds 2018 moet je als werkgever voor overwerk ook gemiddeld het minimumloon betalen. Dat betekent dat voor deze uren ook vakantiegeld berekend moet worden over de volle waarde, dus inclusief eventuele overwerktoeslag.

Betaling in mei, juni of…?
Wettelijk gezien is de betaling van vakantiebijslag in juni, maar werkgevers en werknemers mogen ook samen (schriftelijk) afspreken dat het op een ander tijdstip gebeurt. Meestal betalen werkgevers het vakantiegeld dus eenmalig in juni uit. Toch mag een werkgever het ook verspreiden over 12 maanden. De regel is minimaal een keer per jaar.

Lees meer →

Fiscale mogelijkheden bij kinderen in de zaak

We krijgen vaak de vraag hoe kinderen zich (fiscaal) verhouden tot de zaak van onze klanten. Er zijn enkele interessante punten die we graag even voor je schetsen. Denk aan eigen kinderen in dienst, auto van de zaak (of niet) en aftrekbare studiekosten.

 

Kind op de loonlijst?

Ook de loonkosten van je kind dat voor de zaak werkt, zijn aftrekbaar. Uiteraard is ook het loon van je kind zelf belast, maar met het recht op de heffings- en arbeidskorting geldt dat pas vanaf een jaarlijks inkomen van 6.700 euro. Dus wellicht ook voor jou en je kind een overweging? De fiscus eist wel dat het loon van je kind voor de verrichte werkzaamheden reëel is, ofwel dat het overeenkomt met dat van een vergelijkbare werknemer.

 

Hoe zit het met studiekosten?

Als je kind een (erkende) opleiding, training of cursus volgt die tot doel heeft om een eigen inkomen te verwerven, dan kun je de kosten daarvoor belastingvrij vergoeden. Dat kan ook als ‘wisselgeld’ gebruikt worden op het moment dat de loonkosten bijvoorbeeld hoger zijn dan het hierboven vermelde bedrag of als je kind meerdere inkomstenbronnen heeft. Als je kind niet bij je op de loonlijst staat dan kun je je kind ook een lening verstrekken. Want ook in dat geval zijn studiekosten aftrekbaar. De aftrek geldt voor verschillende zaken, zoals boeken, les-, en examengeld.


Kind met auto van de zaak

Als je kind op de loonlijst staat kun je hem of haar ook een auto van de zaak geven. Deze kosten zijn voor jou aftrekbaar en je kind krijgt dan de reguliere bijtelling. Net als bij elke andere werknemer. Let wel op. De bijtellingsregeling verandert regelmatig, zo ook vanaf 2019. Elektrische auto’s tot 50.000 euro cataloguswaarde behouden de lage bijtelling van 4%, alle andere auto’s (dus ook elektrische auto’s boven de 50.000 euro) geldt dan 22%.

Wil je meer weten over de fiscale aspecten van je kinderen bij de zaak? Neem dan contact met ons op.

Lees meer →

Personeelsgroei

We helpen je om personeelsgroei te managen

De economie groeit en jouw bedrijf wellicht ook? Dat betekent vaak ook meer personeel waarvoor je de zaken ook goed moet regelen. Denk onder andere aan arbeidsvoorwaarden, -contracten, -conflicten. Dort biedt je naast administratieve en fiscale diensten ook hulp bij personeelsvraagstukken.

 

We helpen je om personeelsgroei te managen

De economie groeit en jouw bedrijf wellicht ook? Dat betekent vaak ook meer personeel waarvoor je de zaken ook goed moet regelen. Denk onder andere aan arbeidsvoorwaarden, -contracten, -conflicten. Dort biedt je naast administratieve en fiscale diensten ook hulp bij personeelsvraagstukken.

Wil je graag alles goed regelen voor je organisatie en medewerkers? Samen met jou bekijken we alle HR-gerelateerde zaken en helpen zo jouw organisatie een stap verder.

 

Wat doen we precies?

We kunnen je op 2 manieren helpen. Ten eerste met de instroom, ofwel het screenen van kandidaten, het voeren van sollicitatiegesprekken en het contracteren van nieuwe medewerkers. Ten tweede met de doorstroom, zoals het coachen van medewerkers en het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijfsdoelen ook doorvertaalt naar individuele ontwikkeling van mensen? Voor de volgende zaken kun je vanaf nu ook bij Dort terecht:

 

> De ondersteuning/begeleiding van sollicitatieprocedures
> Het opstellen van volledige arbeidsovereenkomsten specifiek voor jouw bedrijf en branche
> De opzet en implementatie van functionerings- en beoordelingsgesprekken
> Advies en coaching bij disfunctioneren en verbetertrajecten
> Alle vragen en advies over arbeidsvoorwaarden

Lees meer →

Belastingrente

Betaal jij straks ook belastingrente bij vennootschaps- en inkomstenbelasting?

Belastingrente is een vergoeding aan de overheid voor gemiste rente. Vanaf 1 juli 2018 berekent de Belastingdienst rente over 2017. Er zijn twee belangrijke termijnen waar je rekening mee moet houden.

 

Belastingrente bij vennootschaps- en inkomstenbelasting

Belastingrente is een vergoeding aan de overheid voor gemiste rente. Vanaf 1 juli 2018 berekent de Belastingdienst rente over 2017. Er zijn twee belangrijke termijnen waar je rekening mee moet houden. De Belastingdienst stopt namelijk met de renteberekening na:

 

> 19 weken van ontvangst van de aangifte
> 14 weken wanneer je een verzoek doet om de voorlopige aanslag aan te passen of op te leggen.

 

Stel dat er nog geen aanslag is opgelegd voor 2017 dan kun je het beste voor 1 mei a.s. een verzoek indienen bij de Belastingdienst om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting op te laten leggen.

Wil je hier meer over weten en wat dat betekent in jouw specifieke situatie, neem dan gerust contact met ons op.

Ook vind je meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Dit geldt ook voor inkomstenbelasting.

 

Lees meer →

Goed om te weten!

Bescherming klantgegevens: dit moet je weten over de nieuwe verordening AVG
Vanaf mei 2018 krijg je als ondernemer te maken met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarin wordt bepaald dat iedere ondernemer verantwoordelijk is voor de gegevens van zijn klanten. Bereid je op tijd voor, want de boetes worden hoog. Alles wat je moet weten over AVG, of die ook van toepassing is op jou en hoe je met klantgegevens moet omgaan, lees je in dit overzichtelijke artikel.

Lees meer →