Belastingrente

Betaal jij straks ook belastingrente bij vennootschaps- en inkomstenbelasting?

Belastingrente is een vergoeding aan de overheid voor gemiste rente. Vanaf 1 juli 2018 berekent de Belastingdienst rente over 2017. Er zijn twee belangrijke termijnen waar je rekening mee moet houden.

 

Belastingrente bij vennootschaps- en inkomstenbelasting

Belastingrente is een vergoeding aan de overheid voor gemiste rente. Vanaf 1 juli 2018 berekent de Belastingdienst rente over 2017. Er zijn twee belangrijke termijnen waar je rekening mee moet houden. De Belastingdienst stopt namelijk met de renteberekening na:

 

> 19 weken van ontvangst van de aangifte
> 14 weken wanneer je een verzoek doet om de voorlopige aanslag aan te passen of op te leggen.

 

Stel dat er nog geen aanslag is opgelegd voor 2017 dan kun je het beste voor 1 mei a.s. een verzoek indienen bij de Belastingdienst om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting op te laten leggen.

Wil je hier meer over weten en wat dat betekent in jouw specifieke situatie, neem dan gerust contact met ons op.

Ook vind je meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Dit geldt ook voor inkomstenbelasting.

 

Lees meer →

Goed om te weten!

Bescherming klantgegevens: dit moet je weten over de nieuwe verordening AVG
Vanaf mei 2018 krijg je als ondernemer te maken met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarin wordt bepaald dat iedere ondernemer verantwoordelijk is voor de gegevens van zijn klanten. Bereid je op tijd voor, want de boetes worden hoog. Alles wat je moet weten over AVG, of die ook van toepassing is op jou en hoe je met klantgegevens moet omgaan, lees je in dit overzichtelijke artikel.

Lees meer →

Compensatie vrouwelijke zelfstandigen met kind

Wetswijziging
Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 hebben de moeders, die als zelfstandige werken, via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste zestien weken. Lees hier het hele artikel.

Lees meer →

Nieuws Bealstingdienst

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

‘Medio september stuurt de Belastingdienst een brief aan ondernemers die minimaal 1 jaar geen btw aan de Belastingdienst hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht. Heeft jouw klant de brief ontvangen en is zijn onderneming niet gestopt? Stuur dan voor 10 oktober een brief.

Na minimaal 1 jaar lang nihilaangiften te hebben ontvangen, gaat de Belastingdienst ervan uit dat de onderneming is gestopt.

 

Is je klant niet gestopt met zijn onderneming? Dan moet jij of jouw klant voor 10 oktober 2017 een brief sturen met daarin de volgende gegevens:

– Het btw nummer

– Waarom minimaal 1 jaar lang nihil aangiften zijn gedaan

– Een telefoonnummer wat tijdens kantooruren bereikbaar is

 

Maakt je klant gebruik van een regeling, zoals de landbouwregeling of een ontheffing van administratieve verplichtingen? Of heeft je klant recht op een vrijstelling? Zet dan in de brief om welke regeling of vrijstelling het gaat.

 

Adres

Stuur de brief naar:

Belastingdienst/Nihilaangiften

Postbus 2762

6401 DG Heerlen

Na ontvangst van de brief neemt de Belastingdienst schriftelijk of telefonisch contact op.

 

Lees meer →

Wijziging pensioen in eigen beheer

Anders dan een ‘gewone’ werknemer, had een DGA tot voor kort de mogelijkheid om zijn pensioen niet bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij onder te brengen, maar in een eigen BV. Sinds 1 april 2017 is dit niet meer mogelijk.

 

De DGA met een pensioen heeft vier mogelijkheden:

Afkoop van de pensioenverplichting.

Omzetting van de pensioen- in een oudedagsverplichting.

Pensioenvoorziening bevriezen.

Verzekering van de pensioenvoorziening.

 

Geen inhaal via lijfrente
Beëindiging van het pensioen in eigen beheer heeft overigens niet tot gevolg dat er extra ruimte ontstaat voor de aftrek van de lijfrentepremie. Wel is het mogelijk als je na 1 april 2017 geen pensioen opbouwt, gebruik te maken van de mogelijkheid om via een lijfrente oudedagsvoorziening op te bouwen over de jaren na 2016.

 

Meer informatie over deze wijziging ? Neem dan contact op met George Miedema , 0411-688400 of per mail George@dortadministratie.nl.

 

Lees meer →